Nastavitve piškotkov

Organizacije bošnjaške skupnosti v Sloveniji

V Sloveniji deluje nekaj kulturnih društev, v katerih se zbirajo in družijo tukajšnji Bošnjaki in Bošnjakinje. Vsem, ki ste  šele pred kratkim prišli v Slovenijo in ki imate interes za povezavo z našimi društvi, lahko nudimo:

  • svetovalno podporo pri vašem vključevanju v slovensko družbo in v slovenski trg delovne sile v okvirih naših zmožnosti (koristni neformalni nasveti dovolj široke mreže ljudi, ki ima različne in dovolj bogate osebne izkušnje z vprašanji kor so: zaposlitev, urejanje dokumentov, iskanje stanovanja in drugo),
  • kulturne programe s poudarkom na bošnjaški kulturi, glasbi in običajih,
  • možnost kakovostnega izkoriščanja prostega časa skozi kulturne in športne aktivnosti ter skozi vključitve v delovanje naših društev,
  • možnost druženja z našimi člani s katerimi se lahko pogovarjajo v maternem jeziku.

Negovanje in ohranjanje bošnjaške kulture je naša primarna dejavnost, zato vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružite. Če znate peti, igrati kak glasbeni instrument, plesati, igrati, recitirati, slikati, pisati ali če imate kakšno drugo kulturno-umetniško veščino, ste še posebej dobrodošli v naše vrste.

Naša kulturna društva:

 

Jesenice

Kulturno in športno društvo Bošnjakov »Biser« - Jesenice

Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, tel. 040 422 077, biser.slo@gmail.com

Kulturno in športno društvo Bošnjakov »Biser« - Jesenice je najstarejše bošnjaško društvo na Gorenjskem in poleg društva Ljiljan tudi najstarejše v Sloveniji. Obstaja že od leta 1992. Društvo ima zelo dobre in široko-uporabne prostore tik ob ledeni dvorani pod Mežakljo. V društvu delujejo: folklorna, glasbena, pevska, literarna, dramska, likovna in športna sekcija. V prostorih društva je najbolj živahno ob vikendih. Poleg tega društvo redno organizira različne kulturne dogodke na Jesenicah in v okolici.

 

Koper

Kulturno umetniško in športno društvo "Dijamant"

Zore Perello-Godina 3, 6000 Koper, info@dijamant.net

V društvu Dijamant deluje: folklorni krožek, dramski krožek, glasbeni krožek, športni krožek, izobraževalni krožek in rekreacijsko turistični krožek. Društvo organizira kulturne in družabne večere na slovenski obali.

 

Kranj

Društvo rojakov Plava in Gusinja »Izvor« Slovenija

Trg Rivoli 009, 4000 Kranj, tel. 040-128-162,

Kulturno društvo »Izvor« je ustanovljeno zato da bi negovalo in ohranjalo kulturo Plavsko-Gusinjskega kraja (Črna Gora). Društvo izdaja časopis »Izvor«, v društvu delujejo folklorna sekcija, likovna in športna sekcija. Društvo organizira kulturne in družabne večere. Poleg tega društvo izvaja tudi kulturno-izobraževalne projekte.

 

Ljubljana

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije,

PP 1624, 1000 Ljubljana, info@bosnjak.si, bkzs@bosnjak.si

Bošnjaška kulturna zveza Slovenije zaenkrat nima svojih stalnih prostorov. Usluge, ki jih ponuja svoji ciljni skupini so predvsem na področju informiranja in obveščanja, izdajateljske dejavnosti in na področju organiziranja kulturnih dogodkov. Naše delovanje najlažje spremljate preko bošnjaškega internet portala www.bosnjak.si. Poleg tega pa izdajamo tudi časopis Bošnjak, ki ga lahko dobite v naših kulturnih društvih, v molilnicah Islamske skupnosti in preko osebnih kontaktov. BKZS izvaja tudi kulturno-izobraževalne projekte.

Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan«

Luize Pesjakove 9, Savsko naselje, 1112 Ljubljana,  tel. 059053360

https://www.facebook.com/drustvo.ljiljan

Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva »Ljiljan« je najstarejše društvo z bosansko-hercegovskim predznakom v Ljubljani in okolici. Obstaja že od leta 1992. V društvu delujejo: folklorna, glasbena, pevska, literarna, dramska, šahovska in nogometna sekcija. V prostorih društva Ljiljan je najbolj živahno ob nedeljah (15.00-19.00), ko imajo svoje vaje otroška in mladinska folklorna skupina. Za starejše v društvu organizirajo družabne večere ob sobotah (19.00-22.00). Poleg tega društvo redno organizira različne kulturne dogodke v Ljubljani, člani društva pa pogosto nastopajo tudi drugod po Sloveniji. Društvo izvaja tudi kulturno-izobraževalne projekte.

Društvo Sevdah

Verovškova 38, 1000 Ljubljana, tel. 040/666-615

http://kudsevdah-ljubljana.com, info@kudsevdah-ljubljana.com

Kulturno umetniško društvo SEVDAH je nastalo 1. septembra 2007 na pobudo ljubiteljev sevdalink ter folklore in drugih kulturnih dejavnosti. Društvo je ustanovljeno z namenom ohranjanja tradicionalnih in kulturnih vrednot narodov BiH kot tudi pripadnikov drugih narodov, ki si želijo sodelovanja v društvu. Društvo ima folklorno, pevsko ter dramsko in kulturno recitatorsko sekcijo. V sklopu folklorne skupine deluje otroška skupina ter skupina odraslih. V glasbeni sekciji društva se ob spremljavi harmonike lahko poizkusite v petju sevdalink, ki so v društvu prednostne. Člani društva se v prostorih na Verovškovi zbirajo ob vikendih.

 

Medvode

Kulturno društvo Sandžak

Goričane 39, 1215 Medvode, Tel. 041/ 760 288, www.glas-sandzaka.si, info@glas-sandzaka.si

Kulturno društvo Sandžak je ustanovljeno zato da bi negovalo in ohranjalo kulturo Sandžaka, pokrajine v stičišču Srbije, Črne Gore, Kosova in Bosne in Hercegovine. Društvo izdaja časopis »Glas Sandžaka«, v društvu delujejo folklorna sekcija, šahovska sekcija in nogometna sekcija. Društvo redno organizira kulturne in družabne večere.