Nastavitve piškotkov

Premestitve in trajne preselitve

Republika Slovenija bo v naslednjih letih, skladno s sprejetimi mednarodnimi obvezami, sprejela osebe, ki:

  • so zaprosile za mednarondo zaščito v drugih, najbolj oberemenjenih državah članicah EU (predvsem Italiji in Grčiji), preučila njihove prošnje ter jim, v kolikor so do tega upravičeni, nudila mednarodno zaščito. Gre za projekt premeščanja (t.j. relocation).
  • izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa begunca in se nahajajo v državi, kjer so varni pred preganjanjem in kjer pogoji bivanja niso primerni za vključevanje v okolje. Gre za projekt trajne preselitve (t.j. resettlement).

Več o projektih, si lahko preberete na naslednjih povezavah (v angleškem jeziku):

EU Relocation programme EU Relocation Programme
EASO logo EASO - What is relocation