Nastavitve piškotkov

PROGRAMI, PROJEKTI

Iz Evropskega  sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (EIF) se sofinancirajo projekti nevladnih organizacij, namenjeni tujcem za njihovo lažje vključevanje v slovensko okolje.

Izvajalci programov medkulturnega dialoga:

Inštitut za afriške študije

spletna stran: http://www.africanstudy.org

Ljudska univerza Nova Gorica

spletna stran: http://www.lung.si

Društvo ODNOS

spletna stran: http://odnos.si/

Ljudska univerza Koper

spletna stran: http://www.lu-koper.si/

Izvajalci programov spodbujanja socialnega vključevanja žensk:

Ljudska univerza Ormož

spletna stran: http://www.lu-ormoz.si/

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

spletna stran: http://www.drpdnm.si/

Ljudska univerza Nova Gorica

spletna stran: http://www.lung.si/

Izvajalci programov spodbujanja socialne vključenosti starejših:

AZ Ljudska univerza Velenje

spletna stran: http://www.lu-velenje.si/

Ljudska univerza Nova Gorica

spletna stran: http://www.lung.si/

Racio Social

Kersnikova ulica 19, 3000 Celje

tel: 03 428 50 62