Nastavitve piškotkov

VSTOP IN PREBIVANJE

Načini in pogoji vstopa v Republiko Slovenijo se razlikujejo glede na to:

  • ali ste državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kamor spadajo vse države članice Evropske unije (EU) ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn,
  • ali državljan tretje države (vse druge države).

Če ste državljan tretje države in želite v Republiko Slovenijo vstopiti in v njej prebivati zaradi turističnega, poslovnega, osebnega ali drugačnega obiska, morate na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, pred vstopom v Republiko Slovenijo pridobiti schengenski vizum (vizum za kratkoročno bivanje).

Če želite vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnega razloga, kot je to mogoče na podlagi schengenskega vizuma, morate pridobiti vizum za dolgoročno bivanje (vizum D) ali dovoljenje za prebivanje, izdano v Republiki Sloveniji.

Obe vrsti vizumov in dovoljenje za prebivanje si morate urediti pred vstopom v državo.

Neodvisno od vrste vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ki vam je bilo izdano, morate prijaviti prebivališče v Republiki Sloveniji. Prijavo prebivališča uredite pri pristojni policijski postaji ali upravni enoti. (LINK)

Če ste državljan druge države članice EGP, lahko vstopite v Republiko Slovenijo z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom in ne potrebujete dovoljenja za vstop. Prvih 90 dni po vstopu lahko prebivate brez prijave prebivanja (prijaviti pa morate prebivališče), za daljše prebivanje pa morate pred potekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja zaprositi za izdajo potrdila o prijavi prebivanja pri upravni enoti, na območju katere prebivate. Informacije o vstopu in prebivanju državljanov EU/EGP najdete na tej povezavi.