Nastavitve piškotkov

Status rezidenta za daljši čas

Če vam je dovoljenje za stalno prebivanje izdano po petih letih zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji in izpolnjujete tudi druge pogoje, določene v zakonu, se vam na izkaznici dovoljenja za stalno prebivanje označi, da imate v Republiki Sloveniji status rezidenta za daljši čas.

Tujec, ki je dovoljenje za stalno prebivanje pridobil pred izpolnitvijo pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji, ali na podlagi zakona, ki ureja status državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ali na podlagi zakona, ki ureja začasno zatočišče, lahko ob izpolnjevanju vseh pogojev, naknadno pridobi status rezidenta za daljši čas. Naknadno pridobljen status rezidenta za daljši čas se v na novo izdani izkaznici dovoljenja za stalno prebivanje tudi označi.

Status rezidenta za daljši čas lahko pridobite tudi, če imate v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije priznano mednarodno zaščito. Status rezidenta za daljši čas namreč lahko pridobi tudi tujec s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi priznanega statusa mednarodne zaščite, če izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja. V čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji se šteje tudi polovica časa, ki ste ga v Republiki Sloveniji prebili kot prosilec za mednarodno zaščito. Če obdobje prebivanja v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito presega 18  mesecev, se v čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja šteje celotno obdobje prebivanja v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito.

Tudi če vam je bila mednarodna zaščita priznana v drugi državi članici Evropske unije, lahko v Republiki Sloveniji zaprosite za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas, če vam v državi članici mednarodna zaščita ni prenehala, in če pet let neprekinjeno zakonito prebivate v Republiki Sloveniji in izpolnjujete vse pogoje za izdajo dovoljenja.