Nastavitve piškotkov

Podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, zato morate prošnji priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot za pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje.

Enako kot za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko namesto vas za podaljšanje dovoljenja zaprosi tudi druga oseba (delodajalec, raziskovalna organizacija, zastopnik ene od pogodbenih strank).

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje morate vložiti pri upravni enoti pred potekom veljavnosti dovoljenja, ki ga želite podaljšati.