Nastavitve piškotkov

Nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje

Za to vrsto dovoljenja zaprosite, če na primer v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, po poteku tega dovoljenja pa želite prebivanje podaljšati zaradi zaposlitve.

Tudi to prošnjo morate vložiti pri upravni enoti pred potekom veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje. Pogoji, postopek in način izdaje so enaki kot za izdajo prvega dovoljenja oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje