Nastavitve piškotkov

Prijava začasnega prebivališča

V treh dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje morate pri upravni enoti prijaviti začasno prebivališče. Če se nastanite v nastanitvenem objektu, mora vaše začasno prebivališče prijaviti stanodajalec. Ob prijavi prebivališča morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo se štejejo dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer lastnikovega soglasja ni treba overjati.

Prijava začasnega prebivališča velja največ eno leto. Vi sami oziroma stanodajalec pa morate obnoviti prijavo začasnega prebivališča v osmih dneh od poteka prijave. Vsem, ki pravočasno vložite prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, pristojni organ obnovi prijavo začasnega prebivališča za čas reševanja prošnje, po vročitvi dovoljenja za začasno prebivanje pa morate prijavo prebivališča obnoviti sami oziroma jo mora obnoviti stanodajalec, pri katerem ste nastanjeni.