Nastavitve piškotkov

Prijava stalnega prebivališča

V osmih dneh od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje morate pri upravni enoti prijaviti stalno prebivališče. Ob prijavi stalnega prebivališča morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo se štejejo dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer lastnikovega soglasja ni treba overjati.

Če je nepremičnina, na naslovu katere želite prijaviti prebivališče, vpisana v zemljiško knjigo, vam ni treba dokazovati lastništva nad to nepremičnino, saj te podatke pridobi organ po uradni dolžnosti, vendar morate v tem primeru sporočiti številko zemljiškoknjižnega vložka, katastrsko občino ali številko parcele ter naslov pristojnega sodišča.

Več informacij o prijavi prebivališča in možnosti elektronske prijave prebivališča dobite na upravnih enotah ali na naslovu spletnega portala e-uprava.