Nastavitve piškotkov

Državljanstvo

Prošnjo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije vložite skupaj s prilogami pri kateri koli upravni enoti. Za postopek pridobitve državljanstva morate plačati tudi upravno takso. Državljanstvo Republike Slovenije lahko pridobite z naturalizacijo, če izpolnjujete naslednje pogoje:

  • ste dopolnili 18 let;
  • imate odpust iz dosedanjega državljanstva ali izkažete, da ga boste dobili, če boste sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije;
  • dejansko živite v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje, in imate urejen status tujca;
  • imate zagotovljena sredstva, ki vam in osebam, ki jih morate preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;
  • obvladate slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokažete s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;
  • niste bili pravnomočno obsojeni na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh mesecev, ali vam ni bila izrečena pogojna obsodba na zaporno kazen s preizkusno dobo, daljšo od enega leta;
  • vam ni bila izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
  • vaš sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države;
  • imate poravnane davčne obveznosti;
  • podate prisego o spoštovanju svobodnega demokratičnega ustavnega reda, ki je utemeljen v Ustavi Republike Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije se lahko pridobi tudi na drugih podlagah, zato se za podrobnejše informacije o pogojih pridobitve državljanstva obrnite na katero koli upravno enoto, informacije pa so dostopne tudi na državnem portalu e-uprava.