Nastavitve piškotkov

Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Razdeljeno je na tri triletna obdobja. V prvem obdobju (prvi–tretji razred) večino predmetov poučuje razredni učitelj. V prvem razredu je poleg učitelja prisotna še vzgojiteljica.

Starši morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. V februarju otroka vpišete za naslednje šolsko leto v šolskem okolišu, kjer stalno ali začasno prebivate.

Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta naslednje leto. Pouk poteka 5 dni na teden, šolska ura pa je dolga 45 minut. Otroci imajo poletne počitnice, ki trajajo približno 10 tednov, poleg teh so še jesenske, božično-novoletne, zimske in prvomajske počitnice. Državni prazniki so prav tako pouka prosti dnevi.

V Sloveniji delujeta tudi dve zasebni osnovni šoli, ki izvajata javnoveljavni izobraževalni program. Waldorfska šola Ljubljana izvaja program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana izvaja program katoliške osnovne šole kot organizacijska enota v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.

Podrobnejše informacije o programu osnovne šole in spremljajočih dejavnostih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.