Nastavitve piškotkov

Šolanje / izobraževanje

Šolski sistem v Republiki Sloveniji je sestavljen iz osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega izobraževanja. Z zakonom je določeno, da je javna šola laična, šolski prostor pa avtonomen; v javni šoli je prepovedana politična in konfesionalna dejavnost.

Vpis v mednarodni osnovnošolski program po sistemu IBO (International Baccalaureate Organization) je mogoč v OŠ Danile Kumar v Ljubljani.

Na osnovnih in srednjih šolah so dobro organizirani učbeniški skladi, kjer si lahko učenci in dijaki ob plačilu izposojevalnine izposodijo učbenike, ki jih ob koncu šolskega leta vrnejo. Prav tako je v šolah organizirana tudi prehrana, starši pa lahko, če ste v slabem socialno-ekonomskem položaju, zaprosite za subvencionirano prehrano svojih otrok.

Vse informacije o koledarju šolskega leta, šolskem redu, učiteljih, urnikih, prehrani ter dejavnostih so zbrane v šolskih publikacijah, ki jih šole razdelijo učencem in dijakom na začetku šolskega leta.

Dijaki in študentje lahko zaprosite tudi za štipendijo.

Predpogoj lažje vključitve v novo okolje sta znanje jezika in poznavanje države, v kateri živite, zato so vam na voljo tečaji slovenskega jezika in tečaji seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Prav tako lahko opravljate preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Če se želite vi ali vaši družinski člani vključiti v izobraževanje ali opravljati poklic, za katerega ste usposobljeni, lahko posredujete svoje listine o izobraževanju v postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Številni so tudi programi izobraževanja odraslih, zelo uveljavljena pa je tudi tako imenovana univerza za tretje življenjsko obdobje, namenjena starejšim odraslim.