Nastavitve piškotkov

Srednješolsko izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje se v Republiki Sloveniji deli na splošno (gimnazije) ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Splošno izobraževanje traja 4 leta in se konča z maturo kot obliko zunanjega preverjanja znanja ter poleg vpisa na univerzo omogoča tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja. Poklicno in strokovno izobraževanje pripravlja vajence in dijake predvsem na opravljanje poklica. Šolanje lahko traja od dveh do pet let, odvisno od posameznega programa. Konča se z zaključnim izpitom, programi srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno maturo omogočajo tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja.

Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta naslednje leto. Pouk poteka 5 dni na teden, šolska ura pa je dolga 45 minut. Otroci imajo poletne počitnice, ki trajajo približno 10 tednov, poleg teh so še jesenske, božično-novoletne, zimske in prvomajske počitnice. Državni prazniki so prav tako pouka prosti dnevi.

Vsako leto v februarju izide razpis za vpis v srednje šole, prav tako so na šolah organizirani informativni dnevi, kjer se lahko učenci seznanijo s programi šol. Do predvidenega roka v marcu je treba oddati prijavo na želeno srednjo šolo. Če je več prijav, kot je razpisanih prostih mest, lahko šola omeji vpis.

Podrobnejše informacije o srednješolskih programih, pogojih vpisa in drugih dejavnostih lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.