Nastavitve piškotkov

Tečaji slovenskega jezika

Ministrstvo za notranje zadeve je s postopkom javnega naročila izbralo izvajalce brezplačnih programov učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe. Program se imenuje Začetna integracija priseljencev - ZIP.


Program ZIP v obsegu 180 ur

je namenjen državljanom tretjih držav, ki:

  • imate dovoljenje za stalno prebivanje in vašim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine,
  • imate dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost tega dovoljenja in prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje neprekinjeno najmanj 24 mesecev, in vaši družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine. V 24-mesečno veljavnost dovoljenje se šteje tudi čas prebivanja na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje,
  • ste družinski član slovenskega državljana ali državljana Evropskega gospodarskega prostora in v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.


Program ZIP v obsegu 120 ur:

Če ste se kot državljan tretje države z dovoljenjem za začasno prebivanje že udeležili 60-urnega programa učenja slovenskega jezika in izpolnjujete pogoj 24-mesečnega neprekinjenega prebivanja na podlagi dovoljenj za začasno prebivanje, ste upravičeni do ponovne udeležbe v programu ZIP v obsegu 120 ur.

Če ste tečaj obiskovali najmanj 80% ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.


Program ZIP v obsegu 60 ur

Program v obsegu 60 ur je namenjen državljanom tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer se v ta enoletni rok všteje tudi čas od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja. 

Programi ZIP so brezplačni, sami si krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov in gradiv.

Prijava za udeležbo v programu ZIP

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP.

S potrdilom se zglasite pri enem od izbranih izvajalcev, kjer boste dobili vse informacije o poteku programa.

Seznam izbranih izvajalcev lahko dobite tukaj.Programov se ne morete udeležiti, če ste v Sloveniji končali šolanje na katerikoli stopnji, ste vključeni v redni izobraževalni program ali ste že pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.