Nastavitve piškotkov

Tečaji slovenskega jezika

Ministrstvo za notranje zadeve je s postopkom javnega naročanja izbralo izvajalce brezplačnega programa učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene vsebine poznavanja slovenske družbe. Program se imenuje Začetna integracija priseljencev - ZIP. 

Program Začetna integracija priseljencev - ZIP je brezplačni program učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe.

ZIP v obsegu 180 ur je namenjen državljanom tretjih držav, ki:

  • imate dovoljenje za stalno prebivanje in vašim družinskim članom z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine;
  • imate dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer je veljavnost tega dovoljenja in prejšnjih dovoljenj za začasno prebivanje neprekinjeno najmanj 24 mesecev, in vaši družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine. V 24-mesečno veljavnost dovoljenje se šteje tudi čas prebivanja na podlagi potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje;
  • ste družinski član slovenskega državljana ali državljana Evropskega gospodarskega prostora in v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana, ne glede na dolžino prebivanja in veljavnost dovoljenja.


Program ZIP v obsegu 120 ur:

Če ste se kot državljan tretje države z dovoljenjem za začasno prebivanje že udeležili 60-urnega programa učenja slovenskega jezika in izpolnjujete pogoj 24-mesečnega neprekinjenega prebivanja na podlagi dovoljenj za začasno prebivanje, ste upravičeni do ponovne udeležbe v programu ZIP v obsegu 120 ur.

Če ste tečaj obiskovali najmanj 80% ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Program ZIP v obsegu 60 ur:

Program v obsegu 60 ur je namenjen državljanom tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega z veljavnostjo najmanj enega leta, pri čemer se v ta enoletni rok všteje tudi čas od vložitve prošnje za izdajo tega dovoljenja.

Programi ZIP so brezplačni, sami si krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov in gradiv.

Programov se ne morete udeležiti, če ste v Sloveniji končali šolanje na katerikoli stopnji, ste vključeni v redni izobraževalni program ali ste že pridobili potrdilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika na vsaj osnovni ravni.

Prijava za udeležbo v programu ZIP

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP.

S potrdilom se zglasite pri enem od izbranih izvajalcev, kjer boste dobili vse informacije o poteku programa. 

Seznam izbranih izvajalcev lahko dobite tukaj.Sloveniji borave na osnovi