Nastavitve piškotkov

Preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni

Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni je namenjen odraslim, katerih prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javnoveljavno listino o znanju slovenščine kot drugega jezika za zasebne ali uradne namene (na primer za pridobitev slovenskega državljanstva).

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni ste upravičeni državljani tretjih držav, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje, in vaši družinski člani z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine in izpolnjujete druge pogoje.

Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje (t.i. AMIF).

 

Prijava za udeležbo v programu

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za opravljanje prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika, upravna enota pa vam bo, če izpolnjujete pogoje, izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programih.

S potrdilom se zglasite pri enem od pooblaščenih izvajalcev preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni:

Seznam izvajalcev (preizkus znanja)

Izpitni center Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
01 241 86 47

 

Andragoški Zavod Maribor
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
02 234 11 11

 

Cene Štupar CPI Ljubljana
Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana
 01 234 44 02

 

DOBA Vir znanja, Maribor
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
 02 228 38 50

 

IS Miklošič, Ljubljana
Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana
 01 230 76 00


Ljudska univerza Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina
 05 366 47 50

 

Ljudska univerza Koper
Cankarjeva ulica 33, 6000 Koper 
 05 612 80 00

 

Ljudska univerza Kranj
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
 04 280 48 00

 

Ljudska univerza Krško
Dalmatinova ulica 8, 8270 Krško
 07 488 11 60, 07 488 11 70

 

Ljudska univerza Postojna
Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
 05 721 12 80, 05 721 12 88

 

Ljudska univerza Velenje
Titov trg 2, 3320 Velenje
 03 898 54 50

 

UPI, Ljudska univerza Žalec
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
 03 713 35 50, 03 713 35 51

 

Zasavska Ljudska univerza Trbovlje
Trg svobode 11a, Trbovlje  
 03 563 11 90

 

ZIK Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
 07 306 13 90