Nastavitve piškotkov

Socialno in zdravstveno varstvo, zaposlovanje

Če se znajdete v socialni stiski in težavah, se lahko obrnete na pristojni center za socialno delo, kjer vam lahko ustrezno strokovno pomagajo in vas seznanijo s pravicami, ki vam pripadajo v okviru socialnega varstva. Če izpolnjujete predpisane pogoje, ste upravičeni do prejemanja določenih finančnih pomoči.

Ureditev zdravstvenega zavarovanja je zelo pomembna, saj si le na ta način lahko zagotovite ustrezno zdravstveno oskrbo. V Ljubljani deluje tudi Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Vaša zaposlitev ali delo v Sloveniji sta mogoča le, če predhodno pridobite delovno dovoljenje ali drugo ustrezno dovoljenje, ki nadomešča delovno dovoljenje. Delovno dovoljenje ni potrebno le v primeru, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba. V primeru deficitarnih poklicev se lahko izda dovoljenje za zaposlovanje brez preverjanja razmer na trgu dela.

Če ste zaposleni na podlagi delovnega dovoljenja, imate vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo.