Nastavitve piškotkov

Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali premije v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju).


Tujci, ki niste vključeni v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imate pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katere se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna.

Zavarovanci se v zdravstvenih ustanovah izkazujete z zdravstveno kartico, na kateri so shranjeni vsi podatki o zdravstvenem zavarovanju. Za obisk pri zdravniku je po navadi potrebno predhodno naročilo, praviloma pa obiskujete tisti zdravstveni dom, ki je najbližji vašemu prebivališču.

Če si ne morete urediti statusa zavarovane osebe v obveznem zavarovanju, se pri zdravstvenih zavarovalnicah pozanimajte o morebitnih dodatnih programih zdravstvenega zavarovanja.

 

V Sloveniji poznamo obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje

ne zagotavlja kritja vseh stroškov, ki nastanejo pri zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno le otrokom, učencem in študentom, ki se redno šolajo, ter pri nekaterih boleznih in stanjih, pri drugih storitvah pa zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene storitve. Obvezno zdravstveno zavarovanje si uredite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

pokriva razliko med polno ceno in deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovalno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja krijete sami, zavarovanje pa si uredite na kateri koli zdravstveni zavarovalnici.