Nastavitve piškotkov

Pošta

Na pošti lahko urejate prenos pisemskih pošiljk, paketov, hitre pošte in telegramov bodisi po Sloveniji ali mednarodno. Prav tako lahko na poštah opravljate posamezne denarne storitve.

Pošte so ob delovnikih odprte od 8. do 18. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure. V večjih mestih so glavne pošte odprte do 19. ure in ob sobotah do 13. ure, posamezne pošte pa tudi ob sobotah popoldan in ob nedeljah dopoldan.

Več informacij o storitvah ter o poslovalnicah in njihovem delovnem času lahko dobite na spletni strani http://www.posta.si.