Nastavitve piškotkov

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Tako lahko v trgovini od vas zahtevajo, da z osebnim dokumentom izkažete svojo starost. Če to odklonite, vam izdelka ne bodo prodali. V vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih je kajenje prepovedano. Dovoljeno je le v posebnih prostorih ponudnikov nočitev, v domovih za ostarele, zaporih, psihiatričnih bolnišnicah ter v prostorih, ki so namenjeni izključno kajenju.