Nastavitve piškotkov

Vozniško dovoljenje

Če imate veljavno vozniško dovoljenje, ki vam ga je izdal pristojni organ vaše države, lahko ob vzajemnosti vozite še eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji tista vozila, za katera vam je bilo vozniško dovoljenje tudi izdano. Časovne omejitve ni za vozniška dovoljenja, izdana v državah članicah EU, Lihtenštajnu, Norveški ali Islandiji.

Če imate na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev, lahko ob izpolnjevanju pogojev zahtevate zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje se vam izda, če opravite praktični del izpita. Praktičnega dela vam ni treba opraviti, če imate vozniško dovoljenje države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice.

Ob zamenjavi se vozniško dovoljenje vrne organu, ki vam je v vaši državi izdalo dovoljenje.

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko oddate na kateri koli upravni enoti, predložiti pa morate:

  • dosedanje vozniško dovoljenje,
  • veljavno zdravniško spričevalo,
  • fotografijo velikosti 35 x 45 mm, ki kaže vašo pravo podobo in ni retuširana,
  • dokazilo o plačilu upravne takse (11,79 EUR) in obrazca vozniškega dovoljenja (3,27 EUR),
  • dokazilo, da ste ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj najmanj šestmesečnega prebivanja v državi, ki je izdala vozniško dovoljenje.

Za opravljanje praktičnega dela izpita se lahko obrnete na katero koli avtošolo v vašem kraju.

Predpisanega programa dodatnega usposabljanja, ki je pogoj za podaljšanje vozniškega dovoljenja, se mora voznik začetnik udeležiti po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Program dodatnega usposabljanja morate opraviti tudi, če ste slovensko vozniško dovoljenje za kategorije A2 ali A ali B pridobili na podlagi zamenjave vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje in je od njegove izdaje poteklo manj kot leto dni ter v državi, ki ga je izdala, niste opravili takega programa.

Več podatkov o pridobitvi vozniških dovoljenj in seznam organizacij, ki opravljajo dodatno usposabljanje, najdete na straneh Agencije RS za varnost prometa (vse strani so v slovenskem jeziku).