Nastavitve piškotkov

Ureditev

Republika Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Državni simboli

  • Grb
    Slovenski grb
  • Zastava
  • Himna

Himna je sedma kitica pesmi Zdravljica, ki jo je leta 1844. napisal največji slovenski pesnik France Prešeren.

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat' dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!                          

Ustava: Slovenska ustava je bila sprejeta 23. decembra 1991 in zagotavlja parlamentarni sistem upravljanja. To je najvišji pravni akt, ki ga sprejema in dopolnjuje državni zbor po posebnem postopku.

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Predsednik je izvoljen na neposrednih volitvah za dobo največ dveh petletnih mandatov.

Vlada (predsednik vlade in ministri) izvršilna oblast in odgovornost državnega zbora.

Ministrstva:Državni zbor
(90 poslancev) je najviši zakonodajni organ, ki sprejema zakone.

Državni svet (40 članov) opravlja svetovalno vlogo in zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. 

Sodstvo: Sodniki so neodvisni pri opravljanju svojih nalog. Ti so povezani z ustavo in zakonom. Sodišča so lokalna in okrožna; višja sodišča so pritožbena sodišča, medtem ko je Vrhovno sodišče najvišje sodišče v sodnem sistemu.