Nastavitve piškotkov

Splošne informacije

Uradni jezik: slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi madžarščina in italijanščina.

Denarna enota: evro (EUR).

Glavno mesto: Ljubljana (1. januar 2014: 285.857 prebivalcev).

Druga večja mesta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Jesenice, Trbovlje, Murska Sobota.

Lega: Slovenija je srednjeevropska država s površino 20.273 km2. Meja z Avstrijo je dolga 318, z Italijo 280, z Madžarsko 102 in s Hrvaško 670 km; skupaj 1382 km.

Slovenija ima osem geografsko bolj ali manj zaključenih pokrajin, ki so tudi zgodovinsko utemeljene in splošno uveljavljene: Primorska, Notranjska, Gorenjska, Dolenjska, Bela krajina, Koroška, Štajerska, Prekmurje.

Najvišji vrh: Triglav, 2864 m. Več kot polovico površine države pokrivajo gozdovi – 1.163.812 ha (v Evropi imata več gozdov samo še Finska in Švedska). Pestra geološka zgradba, razgibanost v reliefu (od morske gladine do 2864 m nadmorske višine) ter dejstvo, da se Slovenija razprostira na štirih biogeografskih območjih, so omogočili bogastvo rastlinskih in živalskih vrst. Številni so tudi živalski in rastlinski endemiti.

Dolžina obale: 46,6 km. Slovenija je dežela voda. Skupna dolžina vodnih tokov, rek, stalnih in hudourniških pritokov je 26.600 km. Po skupni količini rečne vode na prebivalca se Slovenija uvršča med najbogatejše evropske države, saj skoraj štirikrat presega evropsko povprečje.

Podnebje: alpsko, celinsko, sredozemsko.

Število prebivalcev: 2.061.085 (1. januar 2014).

Italijanska skupnost na obalnem območju in madžarska skupnost na severovzhodu veljata za avtohtoni manjšini; njune pravice so zaščitene z ustavo.

Druge etnične skupine: Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Makedonci, Črnogorci in Albanci. V Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njen položaj in posebne pravice so urejeni z zakonom.

Religija: večina prebivalstva je rimskokatoliške veroizpovedi; v Sloveniji pa je tudi več kot trideset drugih verskih skupnosti, ki so uradno registrirale svojo dejavnost.

 

Prazniki in dela prosti dnevi

1. januar

novo leto

8. februar

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

 

velikonočni ponedeljek

27. april

dan upora proti okupatorju

1. in 2. maj

praznik dela

25. junij

dan državnosti

15. avgust

Marijino vnebovzetje

17. avgust*

združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

15. september*

vrnitev Primorske k matični domovini

31. oktober

dan reformacije

1. november

dan spomina na mrtve

23. november*

dan Rudolfa Maistra

25. december

božič

26. december

dan samostojnosti in enotnosti


Prazniki v Republiki Sloveniji so dela prosti dnevi, razen praznikov, označenih z *.