Nastavitve piškotkov

Zaposlitev ali delo

Enotno dovoljenje, visokokvalificirana zaposlitev (modra karta EU), sezonsko delo

Če želite v Republiki Sloveniji prebivati zaradi zaposlitve ali dela, kot samozaposlena oseba, zaradi sezonskega dela, čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant, morate zaprositi za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.  

Za izdajo enotnega dovoljenja lahko zaprosite sami, vaš delodajalec oziroma zastopnik pogodbenih strank. Prošnji za izdajo enotnega dovoljenja pa morajo biti priložena tako dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za prebivanje, kot dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za zaposlitev ali delo. V postopku izdaje enotnega dovoljenja, bo upravna enota po uradni dolžnosti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, pridobila soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in vam ali vašemu delodajalcu ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo vam dovoljuje vstop v državo, kot tudi prebivanje in delov v Republiki Sloveniji.

Če želite pridobiti dovoljenje za prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU), je postopek enak kot za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Prošnjo za izdajo modre karte EU lahko vložite sami ali vaš delodajalec, prošnji pa morate priložiti dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za prebivanje in dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za visokokvalificirano zaposlitev. V postopku izdaje modre karte EU bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila soglasje k izdaji modre karte EU pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, zato vam ali vašemu delodajalcu pred vložitvijo prošnje za izdajo modre karte EU ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja. Dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve se izda v obliki t.i. modre karte, kot enotno dovoljenje, ki vam dovoljuje tako vstop, prebivanje in delo v Republiki Sloveniji.

Več informacij na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

PROŠNJA ZA IZDAJO – PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO [SLO/ENG]