Nastavitve piškotkov

 

Pogoji

Imeti morate:

  • veljavni potni list (katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji);
  • ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji;
  • zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji;
  • potrdilo o nekaznovanju iz matične države, ki ni starejše od treh mesecev (če ga država izdaja), prevedeno v slovenski jezik in overjeno;
  • fotografijo, ki kaže pravo podobo tujca, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa mora družinski član podati tudi dva prstna odtisa za njihov digitalni zajem.