Nastavitve piškotkov

Združitev družine

Če imate v Republiki Sloveniji veljavno dovoljenje za stalno prebivanje ali že eno leto prebivate v državi na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in je dovoljenje za začasno prebivanje veljavno še vsaj eno leto, lahko zaprosite za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za vaše družinske člane. Pravica do združitve družine pa se ne prizna tujcem, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano kot dnevni delovni migranti ali zaradi opravljanja sezonskega dela.

Brez omejitve glede dolžine prebivanja in veljavnosti dovoljenja pa lahko združujete družinske člane, če ste imetnik modre karte EU ali imate dovoljenje za začasno prebivanje, izdano zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva.

Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine lahko vložite pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri upravni enoti, na območju katere prebivate.  Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi združitve družine pa se vroči na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini družinskemu članu ali njegovemu zakonitemu zastopniku.

Poleg splošnih pogojev za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje za vaše družinske člane, morate dokazati obstoj sorodstvenega razmerja z originalnimi izpiski o sklenjeni zakonski zvezi, rojstvu otroka, ipd., če ta dejstva niso nastala v Republiki Sloveniji. Izpiski se priložijo na mednarodnih obrazcih, če jih država izdaja, sicer pa na obrazcih matične države, ki morajo biti prevedeni v slovenski jezik in overjeni.

Kdo vse se šteje za družinskega člana, kot ga določa zakon, pa najdete na tej povezavi.

Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zaradi združitve družine lahko zaprosite tudi, če imate v Republiki Sloveniji priznan status begunca in je družina obstajala že pred vašim vstopom v Republiko Slovenijo. Če pa imate v Republiki Sloveniji priznano subsidiarno zaščito, za družinske člane, ki so to bili že pred vašim vstopom v državo, lahko zaprosite za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Za izdajo dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje morate prošnji priložiti le dokazila o obstoju družinskih vezi, če prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno oziroma začasno prebivanje vložite v 90  dneh od priznanja mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Če prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine vložite po preteku 90- dnevnega roka, pa je treba prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, in sicer tudi dokazila o zadostni višini sredstev za preživljanje in ustreznem zdravstvenem zavarovanju. Prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno oziroma začasno prebivanje vložite pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki o prošnji tudi odloči.