Nastavitve piškotkov

Štipendije

V Republiki Sloveniji se dodeljujejo državne, kadrovske in Zoisove štipendije. Štipendijo lahko pridobijo dijaki, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let, ter študenti, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja niso starejši od 26 let.

Dijaki in študenti, ki imate začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, imate možnost zaprositi za dodelitev državne štipendije na pristojnih centrih za socialno delo. Za kandidate, ki prvič uveljavljajo državno štipendijo, rok za oddajo vlog ni omejen. Izpolniti morate obrazec ter priložiti potrdilo o vpisu v izobraževalni program in dokazilo o šolskem uspehu (spričevalo) oziroma študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih).

Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev, višini štipendije in samem postopku dodeljevanja ter več informacij o kadrovskih in Zoisovi štipendiji dobite na naslovu http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/.