Nastavitve piškotkov

Programi seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo

Programi so namenjeni državljanom tretjih držav, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje ali prebivate v Republiki Sloveniji najmanj 2 leti na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imate dovoljenje izdano z veljavnostjo enega leta. Programa se lahko udeležijo tudi vaši družinski člani, ki so pridobili dovoljenje za prebivanje na podlagi združitve z družino, vendar šele če sami izpolnjujete pogoje za udeležbo v programu.

Ker program poteka v slovenskem jeziku, je pogoj za udeležbo razumevanje slovenskega jezika.

Programi so brezplačni, sami pa si krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov in gradiv.

Po zaključenem programu boste opravljali preizkus znanja, ki ga izvede izvajalec programa.

 

Prijava za udeležbo v programu

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Ob izpolnjevanju pogojev vam bo upravna enota izdala potrdilo, s katerim se zglasite pri enem od izbranih izvajalcev programa.

Programov se ne morete udeležiti, če ste v Sloveniji končali šolanje na kateri koli stopnji.

 

Zahtevke in seznam izvajalcev lahko dobite tukaj.