Nastavitve piškotkov

Deficitarni poklici

Minister, pristojen za delo, določi primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela in se dovoljenje za zaposlitev izda brez upoštevanja pogoja, da v evidenci zavoda za zaposlovanje ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije. Taki primeri so:

  • tujci s poklici, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje,
  • tujci s poklici, ki jih ni mogoče pridobiti z izobraževanjem ali usposabljanjem v Sloveniji, športniki, kulturni delavci, znanstveniki, lektorji,
  • družinski člani tujca z visokošolsko izobrazbo,
  • osebje v diplomatskih predstavništvih, ki nima privilegiranega statusa, in podobno.

Seznami deficitarnih poklicev za vsako Območno službo zavoda so objavljeni na spletnih straneh zavoda http://www.ess.gov.si.