Nastavitve piškotkov

Obrazci prošenj

Na tej strani najdete obrazce različnih prošenj, potrebnih da zaprosite za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.
Obrazci so v dvojezični - v slovenskem in angleškem jeziku

Državljani tretjih držav

POVEZAVA

Klik na zgornjo povezavo vam bo odprl *.doc dokument v katerem najdete obrazce:

 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela (37. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva (38 člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve (39. in 41. člen Ztuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika Modre karte EU (42. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za odobritev zamenjave delodajalca imetnika Modre karte (39. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija (44. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in za čezmejno opravljanje storitev z nepotenimi delavci (45. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za dnevnega delovnega migranta (46. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi družitve družine (47. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije (48. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije (48. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca slovenskega rodu (48. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje žrtvi trgovine z ljudmi (50. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje žrtvi nezakonitega zaposlovanja (50. člen Ztuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje tujcu, kateremu je v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje (51. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz drugih utemeljnih razlogov (51. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje (52. člen ZTuj-2)
 • Prošnje za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas (53. člen ZTuj-2)

Povezave do besedila Zakona o tujcih (ZTuj-2) najdete TULE

Državljani Švicarske konfederacije

POVEZAVA

Klik na zgornjo povezavo vam bo odprl *.doc dokument v katerem najdete obrazce:

 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije.
 • Prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije.
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije.
 • Prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije.
 • Prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za izvajalca storitev, ki ni državljan Švicarske konfederacije.

Državljani držav članic EU in EGP

POVEZAVA

Klik na zgornjo povezavo vam bo odprl *.doc dokument v katerem najdete obrazce:

 • Prošnje za izdajo oziroma obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora.
 • Prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora.
 • Prošnje za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana.
 • Prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana države članice Evropskega gospodarskega prostora ali slovenskega državljana.