Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

INFORMACIJE ZA JAVNOST

Act on Provisional Measures in Connection with Judicial, Administrative and Other Public Law Matters for the Control of the Spread of SARS-CoV-2 (COVID-19)

INFORMATION FOR THE PUBLIC

Nova zakonodaja, sprejeta zaradi pandemije virusa
SARS-CoV-2 (COVID-19) nagovarja tudi problematiko tujcev,
ki niso mogli zapustiti države, čeprav so k temu zavezani.

Informacija za tujce,
ki niso mogli zapustiti države
.

New legislation, passed because of SARS-CoV-2 (COVID-19)
pandemic, also addresses the issue of foreigners, that could
not leave Slovenia even though they were legally obliged to.

Information for foreigners
that were not able to leave the country.