• pet let neprekinjenega zakonitega prebivanja v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje,
  • veljavna potna listina (čas veljavnosti ni pomemben),
  • zadostna sredstva (redni, zadostni dohodki),
  • preverjeni varnostni zadržki (pojasnilo na varnostni zadržki),
  • med odločanjem mora tujec prebivati v Sloveniji.

Kdo lahko zaprosi za dovoljenje za stalno prebivanje, preden mine pet let zakonitega prebivanja v Sloveniji?

Za to lahko zaprosijo naslednje osebe:

  • posameznik, katerega prebivanje je v interesu države, o tem pa mora podati mnenje pristojno ministrstvo ali drug državni organ,
  • tujec slovenskega rodu,
  • družinski član tujca, ki ima v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca; vlogo za dovoljenje za stalno prebivanje lahko podate po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje.

Kako štejemo potreben čas prebivanja?

Štejemo tudi vaše prebivanje v Sloveniji na podlagi vložene prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. V potreben čas štejemo tudi obdobje, ko ste bili odsotni iz Slovenije in niste imeli izdanega dovoljenja za začasno prebivanje ali niste podali vloge za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če so bile vaše odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in skupaj ne presegajo desetih mesecev.

Če ste Sloveniji prebivali najprej na podlagi vizuma za dolgoročno prebivanje in ste pred njegovim potekom zaprosili za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, se šteje ves čas prebivanja v Sloveniji.

Če ste v Sloveniji prebivali na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje z namenom študija in poklicnega usposabljanja, se obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje polovično (primer: v Sloveniji ste zaradi študija prebivali 36 mesecev, v potreben čas prebivanja pa se vam šteje 18 mesecev).

Če ste imetnik modre karte EU in ste na območju EU neprekinjeno prebivali pet let, od tega v Sloveniji zadnji dve leti, lahko zaprosite za dovoljenje za stalno prebivanje – vaša odsotnost iz EU ne sme biti daljša od 12 zaporednih mesecev in skupaj ne sme presegati 18 mesecev.

Če ste v Sloveniji prebivali zaradi sezonskega dela, in sicer kot napoteni delavec, premeščena oseba znotraj gospodarske družbe, dnevni delovni migrant ali oseba z začasno zaščito, ali pa ste prestajali kazen, se vam ta čas ne šteje kot potreben čas prebivanja.