Če ste raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec ter želite v Sloveniji opravljati raziskovalno ali izobraževalno delo na področju visokega šolstva, vam je lahko izdano dovoljenje za začasno prebivanje. Ob podaji prošnje morate imeti sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Slovenije. Vlogo lahko podate sami ali pa jo poda raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod, na katerem boste opravljali delo.

Če v Sloveniji že prebivate zakonito in imate sklenjen sporazum o gostovanju, lahko vlogo za prvo dovoljenje oddate tudi tukaj – paziti morate, da jo oddate
pred potekom dovoljenega prebivanja.

Če imate dovoljenje izdano v drugi državi EU in želite zaradi izvedbe določenih del iz sporazuma o gostovanju v Sloveniji prebivati do 90 dni, lahko v državo vstopite in v njej prebivate na podlagi že izdanega dovoljenja iz druge države EU. V Sloveniji vam ni treba vlagati nove prošnje za dovoljenje, razen če želite tu prebivati dlje kot 90 dni – v tem primeru morate paziti, da vlogo oddate pred potekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja.