V skladu z določbami Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz EU in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Sporazum o izstopu) Republika Slovenija zagotavlja pravice v zvezi s prebivanjem in dovoljenji za prebivanje državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, ki so v Republiki Sloveniji zakonito prebivali pred 31. decembrom 2020 in v Republiki Sloveniji še naprej prebivajo zakonito tudi po tem datumu. Podrobnejše informacije o pravicah glede prebivanja na podlagi Sporazuma o izstopu.