• A-
  • A+

Državljani tretjih držav

////Izdaja dovoljenja za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo tujcu, ki je zaradi prenehanja zaposlitve ali dela, odšel iz Slovenije
Izdaja dovoljenja za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila med brezposelnostjo tujcu, ki je zaradi prenehanja zaposlitve ali dela, odšel iz Slovenije

Tujec, ki mu je bila zaradi prenehanja zaposlitve ali dela v Sloveniji izdana odločba o priznanju pravice do denarnega nadomestila in odločba o mirovanju te pravice zaradi neizpolnjevanja pogoja dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji, in ki je zaradi prenehanja veljavnosti dovoljenja za prebivanje odšel iz Slovenije, lahko po uveljavitvi spremembe sporazuma, pridobi dovoljenje za prvo prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, ki šteje za drug utemeljen razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Z vročitvijo dovoljenja za prvo prebivanje tujcu, bo namreč razlog za mirovanje pravice do denarnega nadomestila, prenehal obstajati.

Prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov mora tujec vložiti pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini, na kateri mora kot razlog za izdajo dovoljenja navesti prejemanje denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Prošnji mora priložiti:

  • veljavni potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji,
  • ustrezno fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in
  • potrdilo iz kazenske evidence matične države.

Za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje mora tujec dati prstne odtise ob vložitvi prošnje za izdajo dovoljenja pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini.

Tujec lahko prošnji za izdajo tega dovoljenja priloži odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, ni pa tega dolžan. V primeru, da tujec odločbe ne bo predložil bo upravna enota podatek o odločbi, s katero je bila tujcu priznana pravica do denarnega nadomestila, o obdobju, za katero je bila tujcu priznana ta pravica in o višini denarnega nadomestila, ki ga bo tujec po tej odločbi prejemal, po uradni dolžnosti pridobila pri ZRSZ.

Tujcu se ob izpolnjevanju vseh pogojev za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, dovoljenje za prvo prebivanje zaradi upoštevanja časa izdelave izkaznice dovoljenja za prebivanje, časa posredovanja izkaznice na upravno enoto in nato iz upravne enote na diplomatsko konzularno predstavništvo Slovenije v tujini, izda z veljavnostjo, ki je 30 dni daljša od obdobja priznane pravice do denarnega nadomestila, vendar največ z veljavnostjo enega leta. Če je obdobje, v katerem je tujec upravičen do denarnega nadomestila, daljše od veljavnosti dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko tujcu dovoljenje za začasno prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila tudi podaljša. V primeru, da tujcu po izdaji dovoljenja za prebivanje zaradi prejemanja denarnega nadomestila, pravica do preostalega dela denarnega nadomestila ne bo priznana, bo upravna enota dovoljenje za prebivanje, zaradi neizpolnjevanja razloga za izdajo tega dovoljenja, razveljavila.