Priznavanje izobraževanja je postopek, s katerim se imetniku tuje listine prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Začne se na zahtevo, ki jo vložite na naslov ENIC-NARIC centra Slovenije.

Postopek traja približno dva meseca. Priložiti morate ustrezno dokumentacijo, stroške pa krije urad.

Dodatne informacije: priznavanje in vrednotenje izobraževanja