Osebe z mednarodno zaščito uveljavljate pravice iz naslova zaposlovanja in dela v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev. Osebe s statusom mednarodne zaščite imate prost dostop na trg dela, kar pomeni, da za delo v Republiki Sloveniji ne potrebujete delovnega dovoljenja in da vas delodajalec lahko zaposli pod enakimi pogoji kot slovenske državljane.