Po določenem času zakonitega prebivanja (pet letno neprekinjeno zakonito prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, ki tujcu v času odločanja o njegovi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji) lahko pridobite dovoljenje za stalno prebivanje, in sicer brez omejitve trajanja in namena prebivanja.

Družinskim članom slovenskega državljana in družinskim članom tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Čas prebit v Republiki Sloveniji zaradi študija in poklicnega usposabljanja se šteje polovično. Ne šteje pa se, če ste v Republiki Sloveniji prebivali zaradi sezonskega dela, kot napoteni delavec, kot oseba, premeščena znotraj gospodarske družbe, kot dnevni delovni migrant ali kot oseba z začasno zaščito. Prav tako se ne upošteva čas prestajanja kazni.

Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje morate izkazovati zadostna sredstva za preživljanje, nekaznovanost in zdravstveno zavarovanje, posedovati po morate veljavno potno listino.

DODATNI POGOJ – POMEMBNO! Prošnjam, vloženim od 1. 11. 2024 dalje, mora biti priloženo spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (raven A2).

Ko vam je v Sloveniji vročeno dovoljenje za stalno prebivanje morate pri upravni enoti, kjer prebivate, prijaviti stalno prebivališče.

OPOZORILO!

V času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje morate v Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Če torej do poteka veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje ne pridobite dovoljenja za stalno prebivanje, morate pred potekom veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojni upravni enoti vložiti tudi prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.