Po določenem času zakonitega prebivanja lahko pridobite dovoljenje za stalno prebivanje, in sicer brez omejitve trajanja in namena prebivanja. Ko vam je v Sloveniji vročeno dovoljenje za stalno prebivanje morate pri upravni enoti, kjer prebivate, prijaviti stalno prebivališče.

OPOZORILO!

V času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje morate v Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Če torej do poteka veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje ne pridobite dovoljenja za stalno prebivanje, morate pred potekom veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojni upravni enoti vložiti tudi prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje.