Po določenem času zakonitega prebivanja lahko pridobite dovoljenje za stalno prebivanje, in sicer brez omejitve trajanja in namena prebivanja. Ko vam je v Sloveniji vročeno dovoljenje za stalno prebivanje morate pri upravni enoti, kjer prebivate, prijaviti stalno prebivališče.