V kolikor ste tujec in ste v  zadnjih dveh letih zaključili študij na višješolskem oziroma visokošolskem zavodu in pridobili najmanj višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo v Republiki Sloveniji ter se želite v Sloveniji tudi zaposliti oziroma samozaposliti, imate veljavno dovoljenje za prebivanje ter izpolnjujete ostale pogoje lahko pridobite enotno dovoljenje za čas iskanja zaposlitve oziroma samozaposlitve. Prošnjo za pridobitev enotnega dovoljenja zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve  morate vložiti pravočasno, in sicer pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje.

Ob vložitvi prošnje vam pristojni organ v Republiki Sloveniji izda potrdilo o vloženi prošnji, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.

Enotno dovoljenje za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve se izda z veljavnostjo obdobja devetih mesecev.