Če je namen vašega bivanja v Sloveniji zaposlitev ali delo, lahko vaš delodajalec ali oseba, ki ste jo za to pooblastili, vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja pri pristojni upravni enoti. V drugih primerih, ko lahko prošnjo za prvo dovoljenje ali prošnjo za podaljšanje dovoljenja vlagate sami, jo vložite pri pristojni upravni enoti.

Pristojna upravna enota  je tista, kjer nameravate prebivati ali kjer že prebivate, kjer je sedež delodajalca ali kjer boste opravljali delo ali ga že opravljate.

Ko vložite prošnjo, vam bo upravna enota izdala potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje.