Po prihodu v Republiko Slovenijo in ob vsaki selitvi morate prijaviti prebivališče oziroma njegovo spremembo, tj. naslov, na katerem v Republiki Sloveniji prebivate. Prebivališča ne boste mogli prijaviti brez dokazila o pravici do prebivanja, to je lahko najemna ali podjemna pogodba, soglasje lastnika oziroma solastnika oziroma stanodajalca, izjava o lastništvu oziroma solastništvu, dokazilo o užitku, rabi ali služnosti stanovanja, dokazilo o stavbni pravici ali preužitku. Glede na vrsto dovoljenja za prebivanje, ki ga imate, lahko prijavite začasno ali stalno prebivališče.

Več informacij o prijavi prebivališča in možnosti elektronske prijave dobite na upravnih enotah ali na spletnem portalu eUprava.