Če nameravate opravljati pripravniško delo v Republiki Sloveniji lahko pridobite enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva in sicer v kolikor izpolnjujete: ustrezne pogoje; pristojni organ v Republiki Sloveniji, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje se upoštevajo tudi sredstva, ki jih vam nameni pravna ali fizična oseba, pri kateri boste opravljali pripravništvo.

Prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje lahko vložite sami ali vaš delodajalec ali naročnik dela pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Vaš delodajalec ali naročnik dela lahko prošnjo vloži tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji (na upravi enoti).

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas opravljanja pripravniškega dela, vendar ne dlje kot za obdobje enega leta. V času veljavnosti enotnega dovoljenja za prebivanje zaradi opravljanja pripravništva se lahko zaposlite pri dveh ali več delodajalcih na podlagi soglasja pristojnega organa, ki je pristojen za zaposlitev in delo tujcev.