Če želite v Republiki Sloveniji prebivati zaradi zaposlitve ali dela, kot samozaposlena oseba, zaradi sezonskega dela, čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant, morate zaprositi za izdajo enotnega dovoljenja.

Državljani EU in osebe z mednarodno zaščito ste na trgu dela izenačeni s slovenskimi državljani.

Več informacij najdete na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, lahko pa se tudi osebno zglasite v območni enoti zavoda.

Če ste zaposleni na podlagi delovnega dovoljenja, imate vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo, predvsem z Zakonom o delovnih razmerjih, na primer glede plače, delovnega časa, odmorov, počitkov, varstva pri delu in druge pravice.

Če delodajalec krši vaše pravice, se lahko obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je pristojen za nadzor delovnopravne zakonodaje.

2. 9. 2011 je začela veljati sprememba Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (sporazum), s katero je izplačilo denarnega nadomestila omogočeno tudi zavarovancem iz BIH z dovoljenjem za začasno prebivanje v Sloveniji.

Več o pravicah iz sporazuma.