• A-
  • A+

Državljani tretjih držav

Zaposlovanje

Če želite v Republiki Sloveniji prebivati zaradi zaposlitve ali dela, kot samozaposlena oseba, zaradi sezonskega dela, čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant, morate zaprositi za izdajo enotnega dovoljenja.

Državljani EU in osebe z mednarodno zaščito ste na trgu dela izenačeni s slovenskimi državljani.

Več informacij najdete na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, lahko pa se tudi osebno zglasite v območni enoti zavoda.

Za izdajo enotnega dovoljenja lahko zaprosite sami, vaš delodajalec oziroma zastopnik pogodbenih strank. Prošnji za izdajo enotnega dovoljenja pa morajo biti priložena tako dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za prebivanje, kot dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za zaposlitev ali delo.

V postopku izdaje enotnega dovoljenja, bo upravna enota po uradni dolžnosti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, pridobila soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in vam ali vašemu delodajalcu ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja za prebivanje.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo vam dovoljuje vstop v državo, kot tudi prebivanje in delov v Republiki Sloveniji.

Prošnjo za izdajo modre karte EU lahko vložite sami ali vaš delodajalec, prošnji pa morate priložiti dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za prebivanje in dokazila, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za visokokvalificirano zaposlitev.

V postopku izdaje modre karte EU bo upravna enota po uradni dolžnosti pridobila soglasje k izdaji modre karte EU pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, zato vam ali vašemu delodajalcu pred vložitvijo prošnje za izdajo modre karte EU ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja.

Dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve se izda v obliki t.i. modre karte, kot enotno dovoljenje, ki vam dovoljuje tako vstop, prebivanje in delo v Republiki Sloveniji.

Več informacij na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Sezonsko delo se lahko opravlja v kmetijstvu ali gozdarstvu in je neločljivo povezano s sezono, v kateri je za posamezno dejavnost značilen izrazito povečan obseg potrebe po delavcih. Za opravljanje sezonskega dela, ki ne presega 90 dni v koledarskem letu, potrebujete dovoljenje za sezonsko delo, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje. Sezonsko delo, daljše od 90 dni v koledarskem letu, pa lahko opravljate na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za sezonsko delo.

Če ste zaposleni na podlagi delovnega dovoljenja, imate vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo, predvsem z Zakonom o delovnih razmerjih, na primer glede plače, delovnega časa, odmorov, počitkov, varstva pri delu in druge pravice.

Če delodajalec krši vaše pravice, se lahko obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je pristojen za nadzor delovnopravne zakonodaje.