Če želite v Republiki Sloveniji prebivati zaradi zaposlitve ali dela, kot samozaposlena oseba, zaradi sezonskega dela, čezmejnega opravljanja storitev kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant, morate zaprositi za izdajo enotnega dovoljenja.

Državljan Bosne in Hercegovine ali Republike Srbije mora pridobiti tudi delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki se v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja šteje kot soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja.

Državljani EU in osebe z mednarodno zaščito ste na trgu dela izenačeni s slovenskimi državljani.

Več informacij najdete na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, lahko pa se tudi osebno zglasite v območni enoti zavoda.

Če ste zaposleni na podlagi delovnega dovoljenja, imate vse pravice in obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo, predvsem z zakonom o delovnih razmerjih, na primer glede plač, delovnega časa, odmorov, počitkov, varstva pri delu in druge pravice.

Če delodajalec krši vaše pravice, se lahko obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je pristojen za nadzor delovnopravne zakonodaje.

Od 1. marca 2013 za državljane BIH velja Sporazum med Slovenijo in Bosno in Hercegovino. Sporazum določa pogoje zaposlovanja državljanov BIH in postopke za izdajo delovnih dovoljenje, ne vključuje pa pravice do prebivanja v Sloveniji.

Podrobnejše informacije glede zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine.

Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo je začel veljati 1. septembra 2019. Določa pogoje zaposlovanja državljanov Srbije in postopke za izdajo delovnih dovoljenj, ne vključuje pa pravice do prebivanja v Sloveniji.

Podrobnejše informacije glede zaposlovanja državljanov Republike Srbije.