Če ima Urad za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad) razpoložljive kapacitete, se lahko nastanite v eni izmed integracijskih hiš v Ljubljani ali Mariboru ali v drugih nastanitvenih kapacitetah urada za največ eno leto od dneva pridobitve statusa. V tem času so do nastanitve v integracijski hiši ali drugi nastanitveni kapaciteti urada upravičeni tudi vaši družinski člani, ki so pridobili dovoljenje za prebivanje na podlagi pravice do združitve družine. Komisija pri uradu lahko ob ugotovitvi, da imate utemeljene zdravstvene ali druge razloge, vaše prebivanje v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih kapacitetah urada podaljša za največ šest mesecev.

NASTANITEV NA ZASEBNEM NASLOVU

Če se nastanite na zasebnem naslovu in nimate lastnih sredstev za preživljanje ali vam prebivanje ni omogočeno kako drugače, ste 18 mesecev od dneva pridobitve statusa upravičeni do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Če se v obdobju prvih 18 mesecev od pridobitve statusa udeležite tečaja učenja slovenskega jezika in ste prisotni na vsaj 80 odstotkih ur, ste do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev upravičeni še nadaljnjih 18 mesecev.

Vlogo oddate pri svojem svetovalcu za integracijo. Denarno nadomestilo se mesečno izplačuje na vaš transakcijski račun oziroma z vašim soglasjem in soglasjem najemodajalca stanovanja na transakcijski račun slednjega. Če ne morete odpreti transakcijskega računa, se vam denarno nadomestilo izplača v gotovini. Osebe s statusom begunca ste upravičene tudi do denarnega nadomestila za družinske člane, ki so pridobili dovoljenje za prebivanje na podlagi pravice do združitve družine, vendar največ toliko časa, dokler traja pravica združevalca.

Višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu je prikazana v spodnji tabeli. Višina denarnega nadomestila se določi v skladu z ustreznim odstotkom osnovnega zneska minimalnega dohodka in znaša:

Število družinskih članov Odstotek osnovnega zneska minimalnega dohodka
1 100%
2 120%
3 150%
4 180%
5 210%
6 230%
7 ali več 250%