Redna in zadostna sredstva so omejena, in sicer znašajo toliko, kot znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Sloveniji. Znesek se usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in je objavljen TUKAJ.

Sredstva morajo zadoščati za ves čas prebivanja v Sloveniji.                                                                                                                                                                                       Primer: če vlagate prošnjo za prebivanje v Sloveniji za devet mesecev, morate predložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da imate zagotovljena zadostna sredstva za vseh devet mesecev.

Če boste v Sloveniji opravljali delo ali bili zaposleni, zadostna sredstva lahko izkazujete s pogodbo o zaposlitvi ali s predlogom pogodbe o zaposlitvi, v kateri je zabeležena vsebina pogodbe o zaposlitvi s pravicami in obveznostmi, ki iz nje izhajajo (tudi plača) – vaš podpis na predlogu pogodbe ni potreben, obvezno pa mora biti podpisana s strani delodajalca.

Če dovoljenje za prebivanje in delo (enotno dovoljenje) podaljšujete, zadostna sredstva izkazujete s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, nadomestilom plače, povračilom stroškov v zvezi z delom, bonitetami in regresom za letni dopust. Redna in zadostna sredstva izkazujete s plačilnimi listami za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma pred mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji.

Če združujete družino, se višina potrebnih sredstev za vas in vaše družinske člane določa drugače. Več o tem si preberite TUKAJ.