Dovoljenje za prebivanje vam bo vedno vročeno osebno.

Če ste prošnjo oddali v tujini, vam bo dovoljenje tam tudi vročeno.

Če ste prošnjo oddali na upravni enoti, vam bo dovoljenje vročeno v Sloveniji, in sicer na upravni enoti, osebno.

Če je prošnjo oddal vaš delodajalec, bo dovoljenje vročeno vam, osebno (v tujini ali v Sloveniji, če tu že zakonito prebivate).