Program Začetna integracija priseljencev  – ZIP je brezplačni program učenja slovenskega jezika, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe. Do obiskovanja tečaja ste upravičeni državljani tretjih držav. Tečaji se izvajajo v obsegu 180 ali 60 + 120 ur, odvisno od dovoljenja za prebivanje, ki ga imate.

Če želite obiskovati tečaj morate pridobiti posebno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga izda upravna enota. Za vložitev vloge in izdajo potrdila boste morali odšteti 22,60 EUR.

Programi ZIP so brezplačni, stroške krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje  (t.i. AMIF). Sami si krijete potne stroške ter stroške učnih pripomočkov.

Če ste program obiskovali najmanj 80% ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Za pridobitev potrdila za brezplačno udeležbo na tečaju slovenskega jezika, se obrnite najprej na ustrezno upravno enoto, ki ga dostavite do najbližjega pooblaščenega izvajalca tečajev s katerim se dogovorite o terminu tečaja.

info: gp.uoim@gov.si