Prošnjo vložite vi osebno ali vaš pooblaščenec. Za mladoletne osebe vlagajo prošnjo zakoniti zastopniki.

Če je namen vašega prebivanja v Sloveniji zaposlitev, delo, premestitev (tudi modra karta EU), prošnjo lahko vloži vaš delodajalec.

Če je namen vašega prebivanja v Sloveniji delo na področju raziskav ali visokega šolstva, prošnjo lahko vloži raziskovalna institucija ali visokošolski zavod.