Rojstvo otroka se vpiše v uradno evidenco – matični register – na podlagi prijave rojstva, ki jo poda zdravstvena organizacija, v kateri se je otrok rodil (porodnišnica, bolnišnica ipd.).

Otrok, rojen na ozemlju Republike Slovenije in čigar starši niso državljani Republike Slovenije, ob rojstvu ne pridobi slovenskega državljanstva!

V treh mesecih po rojstvu morate starši prijaviti otroka v matični državi in urediti njegovo državljanstvo.

Upravna enota na območju, kjer se je otrok rodil, po uradni dolžnosti izda prvi izpisek (rojstni list) in ga pošlje na vaš naslov.

Če imata oče in mati dovoljenje za stalno prebivanje, bo tudi otroku izdano dovoljenje za stalno prebivanje, če imata dovoljenje za začasno prebivanje, pa mu bo izdano dovoljenje za enako obdobje. Če prebivata v Republiki Sloveniji na podlagi različnih dovoljenj, se otroku izda potrdilo, ki prinaša večje pravice.

Otroka brez dovoljenja za prebivanje ni mogoče zdravstveno zavarovati, zato svetujemo, da tudi za novorojenca čim prej uredite priglasitev v matični državi.

Če ima eden od staršev otroka stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, lahko uveljavljate pravico do enkratnega denarnega prejemka, namenjenega nakupu opreme za novorojenca. Pravico lahko uveljavite 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najpozneje 60 dni po rojstvu otroka, in sicer na centru za socialno delo, ki je pristojen glede na stalno prebivališče roditelja.

V Republiki Sloveniji je cepljenje otrok proti nekaterim nalezljivim boleznim obvezno. O tem se lahko pozanimate pri svojem zdravniku.

Več podatkov o pravicah in dolžnostih najdete na spletnem portalu eUprava, lahko pa se obrnete na lokalno pristojen center za socialno delo.