Osebe z mednarodno zaščito ste upravičene tudi do prejemanja otroškega dodatka, ki je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, uveljavlja pa ga eden od staršev za otroka do 18. leta starosti, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko prebivanje v Republiki Sloveniji. Pravica do otroškega dodatka se prizna za največ eno leto, preneha pa s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

Vloga in več informacij